Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 12-12-2013 godz. 09:54:31

Poprawka 2

Za: 25 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26