Narzędzia:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dnia 12-12-2013 godz. 09:57:51

Poprawka 1

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 27