Narzędzia:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dnia 12-12-2013 godz. 09:58:48

Poprawka 3

Za: 73 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 24