Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 12-12-2013 godz. 09:53:56

Poprawka 1

Za: 73 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26