Narzędzia:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dnia 12-12-2013 godz. 09:57:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 21 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 28