Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 12-12-2013 godz. 09:55:19

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 73 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 26