Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013.

Dnia 12-12-2013 godz. 14:51:54

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 51 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 23