Narzędzia:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dnia 12-12-2013 godz. 09:58:17

Poprawka 2

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25