Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Dnia 12-12-2013 godz. 09:53:20

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 1 Przeciw: 73 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 26