Narzędzia:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dnia 12-12-2013 godz. 09:59:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 71 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 27