Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Dnia 12-12-2013 godz. 14:52:56

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 55 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 19