Narzędzia:

Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych

Dnia 12-12-2013 godz. 09:59:17

Poprawka 4

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24