Narzędzia:

Głosowania w dniu 24-04-2014 na 53. posiedzeniu Senatu

Za: 0 Przeciw: 0 Wstrzymał się: 0 Nie głosował: 28
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
1 11:07:42 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

Wniosek o przyjęcie projektu

2 11:17:20 nie głosował Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego

Wniosek o przyjęcie projektu

3 18:35:30 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 1-13, 22-26, 34-37, 42-46, 49, 50, 52-59, 64, 67, 68, 70, 71

4 18:36:18 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 14, 21

5 18:36:40 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 15

6 18:37:11 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 16, 17

7 18:37:34 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 18

8 18:37:58 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 19

9 18:38:20 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 20

10 18:38:57 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 27

11 18:39:20 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 28

12 18:40:00 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 29, 30, 39, 51

13 18:40:25 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 31, 62

14 18:40:55 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 32, 60, 63

15 18:41:18 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 33

16 18:41:38 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 38

17 18:42:08 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 40

18 18:42:43 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 47

19 18:43:24 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 61, 69

20 18:43:54 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Poprawka 65, 72

21 18:44:26 nie głosował Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

22 18:45:06 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

23 18:45:43 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o odpadach

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

24 18:46:23 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy – Prawo atomowe oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

25 18:47:18 nie głosował Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

26 18:48:35 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Wniosek o przyjęcie projektu

27 18:50:47 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Poprawka

28 18:51:19 nie głosował Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Przyjęcie projektu wraz z poprawką