Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:51:19

Przyjęcie projektu wraz z poprawką

Za: 75 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 25
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 47 47 0 0 15
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 25 25 0 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 2 0 0 0 0 2
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 1 1 0 0 1