Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:40:55

Poprawka 32, 60, 63

Za: 24 Przeciw: 54 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19