Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:43:24

Poprawka 61, 69

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 51 51 0 0 11
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 25 0 0 25 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 1 0 1 2
Senatorowie niezrzeszeni 2 1 0 0 1 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0