Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:48:35

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 80 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 51 51 0 0 11
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 24 24 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 2 1 1 0 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0