Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Ojca Świętego bł. Jana Pawła II w dniu Jego kanonizacji

Dnia 24-04-2014 godz. 11:07:42

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 74 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 25