Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:44:26

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 54 Przeciw: 26 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 50 50 0 0 12
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 25 0 25 0 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 2 1 0 1 0 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0