Narzędzia:

Drugie czytanie projektu uchwały w stulecie urodzin Jana Karskiego

Dnia 24-04-2014 godz. 11:17:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 21