Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:40:00

Poprawka 29, 30, 39, 51

Za: 54 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 19