Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:35:30

Poprawka 1-13, 22-26, 34-37, 42-46, 49, 50, 52-59, 64, 67, 68, 70, 71

Za: 55 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 51 51 0 0 11
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 25 0 0 25 5
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 2 1 0 0 1 1
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0