Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:40:25

Poprawka 31, 62

Za: 26 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 19