Narzędzia:

Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:50:47

Poprawka

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska 62 48 48 0 0 14
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 30 24 24 0 0 6
Koło Senatorów Niezależnych 4 2 2 0 0 2
Senatorowie niezrzeszeni 2 0 0 0 0 2
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego 2 2 2 0 0 0