Narzędzia:

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Dnia 24-04-2014 godz. 18:36:18

Poprawka 14, 21

Za: 29 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19