Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
92 28.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 32. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

91 27.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 506, druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 506 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

90 26.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 roku, zmienionej Protokołem podpisanym w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 roku (druk senacki nr 528, druki sejmowe nr 1443 i 1557).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 528 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów o zmianie Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku, oraz Protokołu, podpisanego w Warszawie dnia 13 lutego 2002 roku (druk senacki nr 529, druki sejmowe nr 1445 i 1558).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 529 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

89 26.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 534, druki sejmowe nr 1570 i 1655).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 534 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

88 26.10.2021 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 88), Komisji Ustawodawczej (nr 192), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 109)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (druk senacki nr 522).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

87 20.10.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 506), druki sejmowe nr 1532, 1532-A, 1597 i 1597-A).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 511), druki sejmowe nr 1547, 1603 i 1603-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 511 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 517 ), druki sejmowe nr 1513, 1565 i 1565-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 517 A).
 4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk senacki nr 512, druki sejmowe nr 1451, 1592 i 1592-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 512 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 5. Rozpatrzenie ustawy o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym (druk senacki nr 515), druki sejmowe nr 1541, 1596 i 1596-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 515 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

86 08.10.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 86), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 106)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 31. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

85 06.10.2021
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 66), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 85)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (druk senacki nr 502, druki sejmowe nr 1510 i 1566).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 502 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

84 06.10.2021 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 84), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 103)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 494, druki sejmowe nr 1531, 1576 i 1576-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 494 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

83 06.10.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2021 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk senacki nr 520, druki sejmowe nr 1586, 1615 i 1615-A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy budżetowej na rok 2021 (druk senacki nr 519, druki sejmowe nr 1585, 1585-A, 1616 i 1616-A).

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2