Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
131 25.05.2022 r.
 1. Stan finansów samorządów województw na przykładzie województwa pomorskiego.
130 17.05.2022 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 130), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 107)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 715, druki sejmowe nr 2182, 2226 i 2226-A).
  Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 715 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

 

 

129 17.05.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (druk senacki nr 701, druki sejmowe nr 2138, 2197 i 2197-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 701 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

128 26.04.2022
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 242), Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (nr 108), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 128)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk senacki nr 694).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

127 12.04.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 127), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 102), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 171)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

retransmisja posiedzenia

retransmisja posiedzenia - s. 179

126 12.04.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 126), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 105), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 158)
 1.  Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 40. posiedzeniu Senatu do ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

retransmisja posiedzenia

retransmisja posiedzenia - s. 179

125 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 125), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 101), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 169)
 1. Rozpatrzenie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (druk senacki nr 690, druki sejmowe nr 2131, 2131-A, 2165 i 2165-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 690 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

124 11.04.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 124), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 154), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 104)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (druk senacki nr 676, druki sejmowe nr 2022, 2065 i 2065-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 676 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

123 24.03.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 39. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych  innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

122 22.03.2022
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych  innych ustaw (druk senacki nr 660, druki sejmowe nr 2019, 2058 i 2058).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 660 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia