Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
157 05.10.2022 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 157), Komisji Ustawodawczej (nr 271)
 1. Rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

retransmisja posiedzenia

 

156 04.10.2022 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 804, druki sejmowe nr 2544, 2586 i 2586-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 804 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

155 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 179), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 155)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 48. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

 

154 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 154), Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 198), Komisji Ustawodawczej (nr 269)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (cd.) (druk senacki nr 754).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

153 07.09.2022
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej (nr 268), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 153)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym oraz ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (druk senacki nr 774).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym

retransmisja posiedzenia

152 06.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 178), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 152)
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 793, druki sejmowe nr  2542, 2551 i 2551-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 793 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

151 06.09.2022
 1. Opinia komisji w sprawie kandydata na członka Rady Polityki Pieniężnej (druk senacki nr 790).

retransmisja posiedzenia

 

150 05.09.2022
Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 177), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 150), Komisji Ustawodawczej (nr 266)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na rok 2022 (druk senacki nr 787).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.
 2. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 788).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

149 04.08.2022
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

retransmisja posiedzenia

 

 

148 04.08.2022
Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 115), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 148)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 47. posiedzeniu Senatu do ustawy o dodatku węglowym.

retransmisja posiedzenia