Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Nr Data Porządek obrad
77 03.08.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (cd.) (druk senacki nr 448, druki sejmowe nr 1277 i 1371).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 470, druki sejmowe nr 1358 i 1411).
76 03.08.2021 r.
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 76), Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (nr 93)
 1. Podział europejskich funduszy na Regionalne Programy Operacyjne.
75 03.08.2021 r.
 1. Informacja Związku Banków Polskich pt. „Dlaczego potrzebujemy silnego sektora bankowego?”.
74 22.07.2021
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 27. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe.

retransmisja posiedzenia

73 21.07.2021 r.
 1. Omówienie odpowiedzi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w sprawie spółki GetBack S. A.

retransmisja posiedzenia

72 20.07.2021 r.
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk senacki nr 433, druki sejmowe nr 1236, 1304 i 1304-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 433 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1164, 1335 i 1335-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 444 A).
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 448, druki sejmowe nr 1277 i 1371).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

retransmisja posiedzenia

71 20.07.2021 r.
 1. Omówienie ekspertyzy „Model i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego”.

retransmisja posiedzenia

70 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 104), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 70)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

69 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 52)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

68 15.06.2021
 1. Aktualizacja Programu Konwergencji.

retransmisja posiedzenia