Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
72 20.07.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (druk senacki nr 433, druki sejmowe nr 1236, 1304 i 1304-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 433 A).
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 444, druki sejmowe nr 1164, 1335 i 1335-A).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 444 A).
 3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 448, druki sejmowe nr 1277 i 1371).
  Komisja nie zakończyła prac nad ustawą.

retransmisja posiedzenia

71 20.07.2021
 1. Omówienie ekspertyzy „Model i procedury przejęcia banku w ramach przymusowej restrukturyzacji w świetle prawa krajowego i unijnego”.

retransmisja posiedzenia

70 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (nr 104), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 70)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

69 17.06.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 69), Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (nr 52)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 26. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

retransmisja posiedzenia

68 15.06.2021
 1. Aktualizacja Programu Konwergencji.

retransmisja posiedzenia

67 09.06.2021
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 407, druki sejmowe nr 1114, 1200 i 1200-A).
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 407 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 406, druki sejmowe nr 1086 i 1117).
  Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 406 B).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym
 3. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

66 19.05.2021
Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 66), Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 71)

Porządek posiedzenia

 1. Rozpatrzenie ustawy o ratyfikacji decyzji Rady (UE, Euratom) 2020/2053 z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej oraz uchylającej decyzję 2014/335/UE, Euratom (druk senacki nr 391, druki sejmowe nr 1123 i 1130).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawki do ustawy, mniejszość komisji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek (druk senacki nr 391 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia

 

65 13.05.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 39), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 65)
 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 24. posiedzeniu Senatu do ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

retransmisja posiedzenia

64 11.05.2021
Posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej (nr 69), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 64)

Porządek posiedzenia

 1. Informacja o Krajowym Planie Odbudowy przekazanym do Komisji Europejskiej przez Rząd RP.
  Uwagi Rady Przedsiębiorczości, stanowisko Forum Związków Zawodowych, uwagi OZZPiP, uwagi KRIR, uwagi OFOP.

retransisja posiedzenia

63 11.05.2021
12.05.2021
Posiedzenie Komisji Infrastruktury (nr 36), Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (nr 63)
 1. Rozpatrzenie ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym (druk senacki nr 386, druki sejmowe nr 985, 1066 i 1066-A).
  Komisje wnoszą o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 386 A).
  Uwagi, opinie, stanowiska, uwagi obywatelskie zamieszczone w procesie legislacyjnym.

retransmisja posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

 

Poprzednia strona