Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Poprzednia strona
Nr Data Porządek obrad
80 05.03.2019
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 5 – infrastruktura polonijna. - posiedzenie zamknięte

retransmisja posiedzenia

79 05.03.2019
 1. Przygotowanie projektu uchwały upamiętniającej profesora dra hab. Andrzeja Stelmachowskiego, Marszałka Senatu I kadencji w związku z 10. rocznicą śmierci przypadającą w roku uroczystych obchodów 30-lecia odrodzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

retransmisja posiedzenia

78 12.02.2019
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 3 – wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania. - posiedzenie zamknięte

retransmisja posiedzenia

77 31.01.2019
 1. Omówienie strategii rozwoju polskości na Zaolziu pt. „Wizja 2035” przygotowanej z inicjatywy Kongresu Polaków w Republice Czeskiej.

retransmisja posiedzenia

76 22.01.2019
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 4 – Media polonijne oraz z kierunku nr 6 – Pomoc charytatywna i socjalna. - posiedzenie zamknięte

retransmisja posiedzenia

75 22.01.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: 03 – Kancelaria Senatu; 30 – Oświata i wychowanie; 45 – Sprawy zagraniczne; 83 – Rezerwy celowe oraz części budżetów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, które zawierają środki przeznaczone na rzecz Polonii i Polaków za granicą (druk senacki nr 1068, druki sejmowe nr 2864, 3021 i 3021-A).
  Komisja przyjęła opinię, w której wnosi o wprowadzenie 1 poprawki do ustawy budżetowej na rok 2019 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji.

retransmisja posiedzenia

74 18.12.2018
 1. Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat oferty oraz dostępności podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

73 11.12.2018
 1. Sprawozdanie senatora Jana Żaryna z udziału w spotkaniach z Polonią w ramach obchodów 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywających się w Oslo oraz w Fredrikstad w Norwegii, w Aarhus w Danii i w Sztokholmie.
 2. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w Polsko-Ukraińskim Młodzieżowym Festiwalu Sztuki Wizualnej w Zaporożu, w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości odbywających się w Energodarze na Ukrainie oraz w IV Forum Młodych Polaków w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie.
 3. Sprawozdanie senatora Ryszarda Bonisławskiego z udziału delegacji Marszałka Senatu w jubileuszu 10-lecia Szkoły Polskiej im. Janusza Korczaka w Reykjaviku.
 4. Sprawozdanie senatora Roberta Gawła z udziału w obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz w I Kongresie Edukacji Polonijnej w Belfaście.

retransmisja posiedzenia

72 04.12.2018
Posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą (nr 72), Komisji Ustawodawczej (nr 286)
 1. Pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk senacki nr 985).
   proces legislacyjny

retransmisja posiedzenia

71 20.11.2018
 1. Informacja Najwyższej Izby Kontroli, Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat realizacji znowelizowanej ustawy o Karcie Polaka.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

Poprzednia strona