Narzędzia:

Komisje senackie

Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Nr Data Porządek obrad
90 17.10.2019
 1. Sprawozdanie z działalności Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

retransmisja posiedzenia

89 24.09.2019
 1. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark, senatora Andrzeja Pająka oraz senatora Ryszarda Bonisławskiego z udziału w delegacji Marszałka Senatu wizytującej obóz harcerski w Kostiuchnówce na Ukrainie w ramach 21. edycji Harcerskiej Służby Pamięci na Wschodzie.
 2. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z udziału w Dniach Polsko-Ukraińskiej Kultury, Nauki i Edukacji w obwodzie zaporoskim.
 3. Sprawozdanie senatora Stanisława Gogacza, senatora Macieja Łuczaka oraz senatora Andrzeja Pająka z udziału w obchodach Dnia Polonii i Polaków za Granicą we Władywostoku oraz w spotkaniach z Polakami na Syberii.
 4. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka z udziału w Międzynarodowych Spotkaniach Folklorystycznych 72. Goroski Święto w Jabłonkowie w Republice Czeskiej.

retransmisja posiedzenia

88 29.08.2019
 1. Omówienie zakresu pomocy charytatywnej kierowanej przez Senat RP do Polonii i Polaków za granicą.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

87 30.07.2019
 1. Informacja na temat sytuacji prawnej nauczycieli kierowanych do pracy w środowiskach polskich na Wschodzie, w szczególności na Ukrainie.
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

86 30.07.2019
 1. Opinia komisji o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na rok 2020 w części dotyczącej opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

retransmisja posiedzenia

85 09.07.2019
 1. Informacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat rezultatów obrad polsko-niemieckiego okrągłego stołu w Berlinie.
 2. Informacja Szefa Kancelarii Senatu na temat ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 roku.

retransmisja posiedzenia

84 27.05.2019
 1. Sprawozdanie senatora Artura Warzochy z XXIV Zjazdu Związku Polaków we Włoszech w Rzymie, ze spotkań wielkanocnych z Polakami na Syberii i na Kamczatce oraz z I Zjazdu Młodzieży Polonijnej w Belgii.
 2. Sprawozdanie senator Grażyny Sztark z udziału w obchodach Dnia Polonii w Odessie.
 3. Sprawozdanie senatora Andrzeja Pająka z udziału w obchodach Dnia Polonii w Grodnie oraz w Festiwalu Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Republice Czeskiej w Trzyńcu.
 4. Sprawozdanie senatora Roberta Gawła z udziału w otwarciu siedziby Polskiej Telewizji Internetowej PepeTV w Essen oraz w uroczystościach na Węgrzech upamiętniających 170. rocznicę bitwy pod Szolnokiem.
 5. Sprawozdanie senator Barbary Borys-Damięckiej z udziału w obradach kapituły nagrody „Polonicus” oraz w Gali Polonii „Polonicus 2019” w Akwizgranie.

retransmisja posiedzenia

83 07.05.2019
 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka (druk senacki nr 1156, druki sejmowe nr 3362, 3375 i 3375-A.
  Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 1156 A).
  Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
 2. Sprawy różne.

retransmisja posiedzenia

82 03.04.2019
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 2 – Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego. - posiedzenie zamknięte

retransmisa posiedzenia - cz. 1

retransmisja posiedzenia - cz. 2

81 19.03.2019
 1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki Senatu RP nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. z kierunku nr 1 – Edukacja. - posiedzenie zamknięte.

retransmisja posiedzenia