Narzędzia:

Głosowania w dniu 27-04-2017 na 40. posiedzeniu Senatu

Za: 35 Przeciw: 3 Wstrzymał się: 1 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
4 18:23:56 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 1, 3 - 22, 25 -27, 30- 32, 34, 37 -41, 45, 49, 52

5 18:24:23 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 2

6 18:25:01 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 23 - 35

7 18:25:23 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 24

8 18:25:52 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 28, 48

9 18:26:19 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 33

10 18:26:45 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 42

11 18:27:12 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 43, 46, 53

12 18:27:38 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 44

13 18:28:08 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 47

14 18:28:34 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Poprawka 50

15 18:28:57 za Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

16 18:29:44 za Ustawa o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 metra

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 18:30:30 za Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

18 18:31:21 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 1

19 18:31:57 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Wniosek mniejszości 1, 2

20 18:32:16 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 2

21 18:32:32 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Poprawka 3

22 18:32:49 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

23 18:35:28 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 2

24 18:35:55 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 4

25 18:36:20 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 4

26 18:36:42 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 5

27 18:37:08 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 6

28 18:37:36 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 7

29 18:37:52 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 9

30 18:38:15 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 10

31 18:38:39 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Poprawka 11

32 18:38:59 za Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

33 18:39:51 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

34 18:40:40 za Ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

35 18:41:23 za Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji oświatowej oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

36 18:42:52 za Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o odrzucenie ustawy

37 18:43:17 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

38 18:45:13 za Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

39 18:46:07 za Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

40 18:47:15 za Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864

Wniosek o przyjęcie projektu

41 18:48:20 za Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861

Wniosek o przyjęcie projektu

42 18:49:21 za Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek