Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dnia 27-04-2017 godz. 18:37:36

Poprawka 7

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 26 0 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1