Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dnia 27-04-2017 godz. 18:38:39

Poprawka 11

Za: 54 Przeciw: 23 Wstrzymało się: 3 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 51 0 1 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 3 23 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1