Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dnia 27-04-2017 godz. 18:38:59

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 60 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 16 Nie głosowało: 23