Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-04-2017 godz. 18:42:52

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 51 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 1 51 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1