Narzędzia:

Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Dnia 27-04-2017 godz. 18:23:56

Poprawka 1, 3 - 22, 25 -27, 30- 32, 34, 37 -41, 45, 49, 52

Za: 79 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 19
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 27 0 0 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 0 2 1