Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Krzyża Zachodniego

Dnia 27-04-2017 godz. 18:45:13

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 51 51 0 0 13
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 24 1 2 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 1 1 0 0 2