Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-04-2017 godz. 18:32:49

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 55 Przeciw: 19 Wstrzymało się: 8 Nie głosowało: 18
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 53 53 0 0 11
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 1 19 7 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1