Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody

Dnia 27-04-2017 godz. 18:35:55

Poprawka 4

Za: 25 Przeciw: 52 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 0 51 1 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 25 0 0 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1