Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)861

Dnia 27-04-2017 godz. 18:48:20

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 69 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 9 Nie głosowało: 21
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 25 16 1 8 8
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1