Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw

Dnia 27-04-2017 godz. 18:43:17

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 52 Przeciw: 27 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 20
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 26 0 26 0 7
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1