Narzędzia:

Drugie czytanie projektu opinii o niezgodności z zasadą pomocniczości projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona) COM(2016)864

Dnia 27-04-2017 godz. 18:47:15

Wniosek o przyjęcie projektu

Za: 68 Przeciw: 2 Wstrzymało się: 7 Nie głosowało: 23
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 52 52 0 0 12
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 23 15 2 6 10
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1