Narzędzia:

Głosowania w dniu 22-09-2017 na 47. posiedzeniu Senatu

Za: 11 Przeciw: 4 Wstrzymał się: 4 Nie głosował: 0
Numer głosowania Godzina Wynik Temat głosowania
2 09:13:49 przeciw Wniosek formalny

3 16:16:01 za Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Poprawka

4 16:16:17 za Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

5 16:17:49 przeciw Ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

6 16:18:44 za Ustawa o wypowiedzeniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Republiki Portugalskiej w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Lizbonie dnia 11 marca 1993 r.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

7 16:20:38 za Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Wniosek I - o odrzucenie

8 16:21:01 przeciw Ustawa o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze”

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

9 16:23:01 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka 1

10 16:23:30 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka 2

11 16:24:00 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka 3

12 16:24:29 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Poprawka 4

13 16:24:50 za Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

14 16:25:31 za Ustawa o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

15 16:28:24 za Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Wniosek o odrzucenie ustawy

16 16:28:49 przeciw Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

17 16:29:57 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 1

18 16:30:38 wstrzymał się Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Poprawka 2

19 16:31:03 za Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

20 16:31:53 za Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek