Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 22-09-2017 godz. 16:23:01

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 27 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 1 27 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1