Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Dnia 22-09-2017 godz. 16:28:49

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 29 Wstrzymało się: 4 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 45 0 3 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 0 28 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 1 1 1