Narzędzia:

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Dnia 22-09-2017 godz. 16:31:53

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 48 0 0 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 26 0 2 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1