Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu Dnia Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej

Dnia 22-09-2017 godz. 16:16:17

Przyjęcie ustawy wraz z poprawką

Za: 76 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 46 0 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1