Narzędzia:

Dnia 22-09-2017 godz. 09:13:49

Za: 43 Przeciw: 18 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 39
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 43 43 0 0 21
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 18 0 18 0 15
Senatorowie niezrzeszeni 3 0 0 0 0 3