Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 22-09-2017 godz. 16:24:00

Poprawka 3

Za: 32 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 46 4 42 0 18
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 0 2 0 1