Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych

Dnia 22-09-2017 godz. 16:28:24

Wniosek o odrzucenie ustawy

Za: 29 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 22
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 48 0 47 1 16
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 28 28 0 0 5
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 1 0 1 1