Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji

Dnia 22-09-2017 godz. 16:23:30

Poprawka 2

Za: 47 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 26 Nie głosowało: 24
Klub/Koło Liczba czł. Głosowało Za Przeciw Wstrzymało się Nie głosowało
Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość 64 47 44 3 0 17
Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska - Grupa Senatorów PO 33 27 1 0 26 6
Senatorowie niezrzeszeni 3 2 2 0 0 1